תקנון לימודים

תקנון זה נועד להסדיר שאלות שונות שעלו בעבר בנוגע לתשלומים חלקיים, החזרים וזיכויים בתוכניות השונות של מרכז הרצוג.

תשלומים והנחות בשנת התשפ"ד:

 1. שכר הלימוד לקורסים השונים נקבע בכל שנה על ידי צוות המרכז עבור כל אחת מהתוכניות בהתאם לשיקולים שונים.
 2. הרשמה היא על בסיס מקום פנוי. בשנת תשפ"ב התכניות תתקיימנה באולם הרצוג (ולא בבימ"ד בצהלי, אולם הישיבה לשעבר)
 3. הנחה של 10% תינתן לגמלאים הנרשמים לקורסים מלאים או לתוכניות חלקיות שמחירן מעל ל – 1,000 ₪, לא כולל תכנית הסיורים של לימודי א"י.
 4. לומדים שיצרפו לומדים חדשים לקורסים, יזכו בהנחה נוספת של 100 ₪ על כל מצטרפ/ת (חדשים – שלא למדו במרכז הרצוג לפחות שלוש שנים)
 5. פתיחת כל תוכנית לימודים מותנית במספר הנרשמים הנדרש לקיומה.

כניסה חד פעמית ותשלומים חלקיים:

 1. אנחנו מעודדים לומדים שמעוניינים להגיע למפגש הכרות להצטרף למפגש אחד ללא תשלום בתיאום מראש בלבד.
 2. לומדים או אורחים המעוניינים להצטרף למפגש חד פעמי (שאינו מפגש הכרות) ישלמו 50 ₪ עבור שיעור של שעתיים אקדמיות, במידה ויגיעו למספר הרצאות, ישלמו סכום זה כפול מספר ההרצאות.
 3. לומדים שמצטרפים לתכנית לאחר שהחלה ישלמו את הסכום היחסי של שכר הלימוד של התכנית הרצויה, בתוספת 20%.

ביטול לימודים והחזרים:

 1. ביטול לימודים עד חודש מתחילת שנת הלימודים יזכה את המבטלים בזיכוי עבור שכר הלימוד בניכוי מספר השיעורים שנלמדו בתוספת 20%.
 2. ביטול לימודים עד סוף הסמסטר הראשון תזכה את המבטלים בזיכוי עבור שכר הלימוד של הסמסטר השני בתוספת 20%.
 3. לא יינתן זיכוי עבור ביטול לימודים לאחר תחילת הסמסטר השני.
 4. משתתפים ששלמו עבור אירוע חד פעמי ולא הגיעו לאירוע יקבלו זיכוי לשימוש עתידי ובתנאי שהודיעו מראש לפני האירוע.
 5. בכל המקרים יינתן זיכוי לשימוש עתידי בכל תכניות הרצוג ולא יוחזר כסף מזומן, למעט במקרים חריגים ובהתאם להחלטה פרטנית של הנהלת המרכז.

  טיולים:

 1. התשלום עבור הטיולים בתכנית טיולי א”י יהיה תשלום מלא ללא הנחות.
 2. לא יינתנו החזרים עבור אי השתתפות בטיולים. על המטיילים שאינם יכולים להשתתף באחד הטיולים למצוא לעצמם מחליפים שישלמו להם ישירות את הסכום היחסי של הטיולים (ראו להלן), המטיילים רשאים לסכם עם המחליפים על סכום התשלום ומרכז הרצוג אינו צד בעניין.
 3. בכל זאת וכדי להקל על חישוב העלויות, להלן הסכומים המומלצים עבור הטיולים: 200 ₪ ליום טיול בודד, 750 ₪ לטיול בן יומיים.
  מטיילים שבטלו את השתתפותם בטיול בן היומיים  יהיו זכאים להחזר כספי של סכומי האירוח (לינה וארוחות) במידה ומרכז הרצוג טרם שילם סכומים אלו למקום האירוח.
 4. מטיילים שיצטרפו לטיולים בודדים ללא החלפה של המטיילים הקבועים ישלמו למרכז הרצוג עבור כל טיול על פי המחירון הנ”ל.
 5. הנרשמים לטיול והטיול נדחה מהתאריך המקורי והם אינם יכולים להשתתף במועד החדש – יקבלו זיכוי על התשלום ששילמו על טיול.
 6. נרשמים לטיול שבוטל על ידי צוות המרכז מכל סיבה שהיא יקבלו החזר כספי על התשלום.