הקודם
הבא

חזון מרכז יעקב הרצוג הוא להפוך את התרבות היהודית למרכז משותף ומלכד של כלל החברה הישראלית, למעיין נובע המזין שורשים ומצמיח עוד ועוד ענפים ועלים של תרבות יהודית-ישראלית חיה ותוססת, ברמה האישית, הקהילתית והחינוכית

את החזון שלנו אנחנו מיישמים בשלושה תחומים עיקריים