הקודם
הבא

מרכז יעקב הרצוג ליהדות מחברת הינו בית לעיסוק בזהות יהודית וחיבור בין זהויות שונות בחברה הישראלית, דרך לימוד, מפגש, ויוזמות לשינוי חברתי.

את החזון שלנו אנחנו מיישמים בשלושה תחומים עיקריים