תוכניות לנוער וצעירים

'תחום חינוך ונוער' של מרכז יעקב הרצוג פועל על פי חזון המרכז, שקורא לפתח דיאלוג בין הקבוצות השונות בחברה הישראלית, ולחזק את המכנה המשותף שצומח מתוך התרבות היהודית־ישראלית המגוונת.

תוכניות המרכז בתחום החינוך מבקשות להפגיש בני נוער עם שאלות יסוד בתרבות היהודית־ישראלית כמו גם עם תפיסות יהודיות וישראליות מגוונות, ולעודד אותם להוביל שינוי חברתי בקהילותיהם, מתוך תשומת לב לסוגיות של צדק חברתי וזהות יהודית־ישראלית. 
אנו מאמינים שנערים ונערות שיתנסו בהובלת שינוי בקהילותיהם, יגדלו להיות מבוגרים אכפתיים ומעורבים בקהילותיהם ובחברה הישראלית, וימשיכו לפעול לתיקון ולשינוי החברה במהלך חייהם.

העבודה מתמקדת בבני נוער מקהילות הנגב הצפוני ומכפרי נוער – יישובים ובתי ספר בעלי תפיסות עולם יהודיות ותרבותיות מגוונות. איננו מכוונים את בני ובנות הנוער לשינוי ספציפי אלא נותנים בידיהם כלים ליצירת שינוי חברתי בקהילותיהם, לפי הצרכים, החוזקות והמסורות של כל קהילה וקהילה. אנחנו מתאימים את הידע, הניסיון והתכנים שפותחו במחלקה, לצרכים הייחודיים של כל קבוצה.

בימים אלו אנחנו מתמקדים בשלוש תוכניות שפועלות בקרב מאות בני נוער מדי שנה:

ערך מוסף

נותנים ערך מוסף לשנת המצוות

סימני דרך

זהות יהודית־ישראלית בכפרי הנוער

סמינרים חינוכיים

פעילויות תוכן עם לינה וכלכלה