מי אנחנו

מי אנחנו
מרכז הרצוג ליהדות מחברת הינו בית לעיסוק בזהות יהודית וחיבור בין גווניה השונים-  דרך לימוד, מפגש, ועשייה. אנו ארגון ציוני, ממלכתי, שומר מסורת ישראל המאמין בריבוי דעות ושיח מכיל ומורשת יהודית כנחלת הכלל.

אתגר
בנכון למאי 2022, כ- 74%  מתוך תושבי ישראל הם יהודים (7 מיליון). מבחינה אמונית מחולקת החברה היהודית בישראל לשלוש קבוצות עיקריות: חילוניים, מסורתיים ודתיים. רוב הישראלים נוטים לזהות את הדתיים עם הזרמים האורתודוקסיים לגווניהם. המסורתיים מזוהים לרוב עם בני עדות המזרח השומרים על אורח חיים מסורתי אך לא מקפידים על שמירת ההלכה, ואילו את החילוניים מקובל להגדיר כקבוצה שאינה רואה עצמה מחוייבת לשמירת המצוות. במקביל צומחות זהויות אישיות, קבוצתיות ואידיאולוגיות נוספות אשר מייצרות רובד זהותי חדש ומתח נוסף בין הזהויות, לעיתים רבות אף בתוך אותה יחידה משפחתית וקהילה מקומית. 

חזון
הזהות היהודית תהווה מקור חיבור, שייכות ומשמעות ברמה הלאומית, המשפחתית והאישית- וכבסיס לשפה משותפת בין כל חלקי העם היהודי. 

אנו מאמינים שאם  נפגיש בין קבוצות שונות בחברה הישראלית סביב שאלת הזהות היהודית, אם ניצור מרחבים מאפשרים ומשותפים לבירור, לימוד ודיון סביב שאלה זו בחברה הישראלית, אם ניזום ונאפשר יוזמות חברתיות בקהילות המקומיות, אז החברה הישראלית תהיה מגוונת ומאוחדת יותר, והיהדות תהפוך לגורם מעשיר, מלכד ומחבר בתוכה.

במרכז מתקיים מגוון רחב של תכניות חינוכיות לכל הגילאים המשלבות מפגש בין שונים ושווים.

הכלים שלנו:

  • ידע בתחומי הרוח והמורשת

  • פיתוח תוכן והדרכה 

  • הנחייה במעגל

  • מרחב מכבד

  • שיח מכיל בגובה העיניים

  • יזמות חברתית

  • עבודה עם מגוון אנושי

  • הכשרת מנחי קבוצות ובתי מדרש

חברי וחברות וועד מנהל 

שרה עברון – יו"ר

ניצן אבירן – גזבר

מרדכי וגשל – חבר ועד

לאה אלכסנדר – חבר ועד

דב מילר

נחום לבבי