סימני דרך

תכנית  חווייתית לתלמידי תיכון (ט-יא) העוסקת בשאלות של זהות ושל תרבות. התכנית מיועדת לתלמידים בכפרי נוער והיא חלק מתחום 'תרבות ישראל'.

בגיל ההתבגרות, בני ובנות הנוער מעצבים את זהותם האישית, הקבוצתית, והחברתית. גיל זה הוא מסע של התבגרות והתפתחות אישי וקבוצתי בתוכו חווים בני הנוער הצלחות, אתגרים, שאלות ותהיות רבות. זהו זמן טוב להציע לתלמידים התבוננות חווייתית בשאלות של זהות, שייכות ותרבות, כדי להציע בפניהם את יסודות התרבות היהודית-ישראלית ולהצביע על הדרכים בהן יוכלו למצוא משמעות וחיבור אישי למורשת העתיקה והחדשה של כולנו.

בתכנית 'סימני דרך', שנוצרה במרכז יעקב הרצוג, אנו מלווים את בני הנוער במסעם תוך למידה משותפת על מעגלי הזהות השונים: האישי, הקבוצתי והלאומי.
בחלק מכפרי הנוער לומדים נערות ונערים עולים, בעיקר מחמ"ע, המפגשים שמתקיימים ברוסית, משמעותיים עבורם במיוחד ומסייעים להם למצוא את החיבור שלהם לארץ ולחברה הישראלית.

התוכנית כוללת שבעה מפגשים ויום שיא, והיא מודולרית ומאפשרת לנו להתאים את התכנים לצרכים של כל בית ספר וכל כיתה. סדרת המפגשים נפתחת במפגש הכרות ומסתיימת במפגש סיכום, אלו מותאמים לתהליכי בירור הזהות של כל מוסד.