כרמלית

חדש בהרצוג!

 

קבוצת מנהיגות המורכבת מסוכני שינוי, המחפשים את זהותם היהודית העדכנית, שאינם מוצאים זאת בתוך ההגדרות הקיימות והמקובלות כיום בחברה הישראלית ורוצים לבנות קהילה עם שפה חדשה המורכבת מהקיים.

הקבוצה תגבש לעצמה קודים ושפה חדשה להידברות פנימית, תוך בירור המקום הייחודי במגוון הזהויות האפשריות להיות יהודי ישראלי, באמצעות פיתוח מודלים והשראה לחברי הקבוצה.

 

חשוון תשפ"ד – נובמבר 2023 | ת"א 

 
ההרשמה תיפתח בקרוב