מפגשים

תכניות המפגישות נוער מהחינוך הדתי והממלכתי.
עיסוק בשאלות של זהות, תרבות ויצירת מנוף לעשייה חברתית משותפת.

פותחים צוהר לחברה הישראלית.
תכנית של חוויה, לימוד ומעשה המפגישה נוער מהחינוך הדתי ומהחינוך הממלכתי לעיסוק בשאלות של זהות ותרבות ויצירת מנוף לעשייה חברתית משותפת.
התכנית כוללת:
מפגש הכנה לכל  קבוצה בנפרד
שני מפגשי פעילות וחוויה
מפגש  של עשייה חברתית משותפת
מפגש לצוות החינוכי המלווה את התכנית
* ישנה אפשרות ליצירת תכנית מודולרית בהתאם לצורכי ביה"ס/ המוסד החינוכי