שורשים וכנפיים - שיר מזמור לבני ובנות מצווה

התכנית מורכבת מעשר שעות פעילות המחולקות בדרך כלל לשלושה מפגשים – שני מפגשי תוכן בני שלוש שעות + יום שיא בבית הספר או מחוצה לו.

שורשים וכנפיים: הכנה לגיל מצוות

"כשאהיה גדול אני רוצה להיות אדם עם שורשים וכנפיים" (אמנון שמוש)

 

מציאות החיים המורכבת ולעתים אף מבלבלת של ימינו, מעמידה את בני נוער המתבגרים מול מגוון רחב של זהויות ודרכים שמתוכן עליהם לבחור את דרכם. דבר זה דורש, יותר מבעבר, לפתח כלים ומיומנויות לגיבוש תפיסות, עמדות ואמונות.

בניגוד לעבר, בעולמנו, גיל 12–13 כבר אינו נקודת מפנה משמעותית בזהותם של בני ובנות הנוער. תהליך ההתבגרות הינו תהליך מתמשך יותר ויש לו כמה נקודות ציון – קבלת תעודת זהות בגיל 16; זכות לקבל רישיון נהיגה מגיל 17; והגיוס לצבא שמתחיל בגיל 18. כל אלו מהווים "טקסי התבגרות מודרניים" של קבלת אחריות אישית ובגרות.

אם כך, מה המשמעות של בר ובת מצווה?

מבחינה התפתחותית, בגיל זה עובר הילד מחשיבה קונקרטית לחשיבה מופשטת יותר, המאפשרת לו להתבונן על העולם במבט רחב יותר. משום כך זהו זמן מצוין לעסוק בשאלות של זהות, תרבות ושייכות.

מטרתנו בתכנית זו היא להפוך את שנת המצוות לשנה משמעותית בתהליך ההתבגרות, לציין בה אבני דרך של קבלת אחריות ובגרות ולמלא בתוכן ובמשמעות את טקס בני ובנות המצווה.

מטרות התכנית:

  • לעורר שיח משמעותי בנושא שנת המצוות סביב מעגלי זהות:

אני ועצמי – משפחה – קבוצת השווים – חברה יהודית – שראלית.

  • לעודד את בני הנוער לחשוב על שאלות של זהות – מי אני ומה חשוב לי? איזה תוכן אני רוצה לצקת בשנה זו? מה חשוב לי בכניסה לגיל ההתבגרות?
  • להזמין את בני הנוער לבחון את שאלת הזהות היהודית – ישראלית.
  • גיבוש חברתי

התכנית נבנית בשיתוף פעולה עם בתי הספר, תוך התאמת התכנים ומבנה המפגשים לצרכיהם.

להלן כמה דוגמאות לפעילויות שנוסו בהצלחה לאורך שנות קיומה של התכנית:

  • גיל מצוות בשבילי – מושגים רלוונטיים בגיל מצוות

משחק בינגו עם מושגים של גיל מצוות. התלמידים ממלאים לוח עם המושגים הרלוונטיים להם, ובמהלך המשחק משוחחים על המושגים ומחדדים עמדות ותפיסות.

  • המצווה שבבר/בת המצווה – סל מצוות

מהי מצווה? מה הרלוונטיות שלה בחיי התלמידים? התלמידים בוחרים את המצוות הרלוונטיות להם או כאלו שהיו רוצים שיהיו רלוונטיות, והקבוצה עורכת דיון על החשיבות שלהן.

  • מעגל של חברים

שיחה על המעגל החברתי ומקומו בחייהם של בני הנוער – האם הם מוכנים לוותר על ערכים לטובת חברים? היכן עובר הגבול? מהי חשיבות החברה בחייהם?

  • מרחיבים מעגלים – מעורבות חברתית

מהי אחריות חברתית? האם התלמידים הגיעו לגיל שאפשר להתחיל ולהיות מעורבים חברתית? דרך סרטונים ודמויות מעוררות השראה נדון בנושא.

********

התכנית מסובסדת לכפרי נוער, פנימיות ובתי ספר הפועלים תחת המנהל לחינוך התיישבותי, וזאת בהתאם לקול קורא של המנהל לחינוך התיישבותי, שאנו מקווים שיצא כמו בכל שנה בתחילת שנת הלימודים תשפ"א.

התכנית נבנתה על ידי מרכז יעקב הרצוג, הפועל שנים רבות בקרב בני נוער בתחום התרבות היהודית – ישראלית. אנו מציעים מגוון רחב של תכנים המועברים באמצעות מתודות, לימוד חווייתי ויצירת שיח משמעותי בנושאי זהות.

בין המרצים:

התכנית מונחית על ידי מנחי נוער שעברו הכשרה מיוחדת, והיא תועבר תוך שיתוף פעולה עם צוות בית הספר ובהתאמה לקבוצה או לכיתה.

אני מעוניין להירשם לקורס

שורשים וכנפיים - שיר מזמור לבני ובנות מצווה