'סימני דרך': זהות יהודית – ישראלית בכפרי הנוער

התוכנית כוללת שבעה מפגשים ויום שיא, מודולרית ומותאמת לצרכי מוסדות החינוך השונים.

'סימני דרך': זהות יהודית – ישראלית בכפרי הנוער

תכנית 'תרבות ישראל' לחינוך פנימייתי

 

תכנית חווייתית לתלמידי תיכון (ט' – יא') העוסקת בשאלות של זהות ושל תרבות. התכנית מיועדת לתלמידים בכפרי נוער, פנימיות ובתי ספר והיא חלק מתחום 'תרבות ישראל'.

בגיל ההתבגרות, בני ובנות הנוער מעצבים את זהותם האישית, הקבוצתית, והחברתית. גיל זה הוא מסע של התבגרות והתפתחות אישי וקבוצתי בתוכו חווים בני הנוער הצלחות, אתגרים, שאלות ותהיות רבות. זהו זמן טוב להציע לתלמידים התבוננות חווייתית בשאלות של זהות, שייכות ותרבות, כדי להצביע בפניהם על יסודות התרבות היהודית – ישראלית ועל הדרכים בהם יוכלו למצוא משמעות וחיבור אישי למורשת העתיקה והחדשה של כולנו.

בתכנית 'סימני דרך', שנוצרה במרכז יעקב הרצוג, אנחנו מלווים את בני הנוער במסעם תוך למידה משותפת על מעגלי הזהות השונים: האישי, הקבוצתי והלאומי.

התוכנית כוללת שבעה מפגשים ויום שיא, והיא מודולרית ומאפשרת לנו להתאים את התכנים לצרכים של כל בית ספר וכל כיתה. סדרת המפגשים נפתחת במפגש הכרות ומסתיים במפגש סיכום, המותאמים לתהליכי בירור הזהות, וביניהם חמישה מפגשי תוכן. לפניכם התכנים העיקריים מהם יכול כל בית ספר לבחור את המתאים לו:

  1. "שלושה שמות נקראו לו לאדם": התבוננות בַּשם כְּחַלון ומראה וכמרכיב משמעותי בזהות האישית – מי אני כלפי עצמי ומה אני מייצג כלפי חוץ.
  2. "וכשאני לעצמי מה אני": שייכות קבוצתית וזהות קבוצתית. מקומו וחשיבותו של כל אחד בקבוצת השווים, בתרבות היהודית – ישראלית ובחיים הפרטיים.
  3. "רוקדים סביב עגל הזהב"?: מה מניע את המשתתפים ומה חשוב להם, שיחה על ערכים, על רוח ועל חומר.
  4. הקבוצות הסובבות אותנו: כיצד אחרים מגדירים אותנו וכיצד אנחנו מגדירים אחרים. מחשבות על סטריאוטיפים ודעות קדומות והשפעתם על החיים ועל הרשתות החברתיות.
  5. "עם ישראל חי": מיהו ישראלי? מה מייחד אותנו כעם? מה בין יהודי לישראלי?
  6. "כל ישראל ערבים זה בזה": מה המשמעות של 'להיות מעורב עם הבריות', מה כוחה של החברה בתמיכה של היחיד? מבט מהמקורות ומנקודת מבט אישית.
  7. אחריי!: הכרות עם דמויות של מנהיגים שונים ודרכי הנהגה שונות בחברה היהודית והישראלית. כיצד מובילים שינוי? האם השינוי אפשרי? מהן תכונות המנהיגוּת בקרב המשתתפים.

יום שיא: פעילות חוץ מותאמת לקבוצה, הקשורה לנושאים שנלמדו, כמו: פעילות ODT חווייתית, נסיעה לאתר היסטוריה ומורשת ועוד.

********

התכנית מסובסדת לכפרי נוער, פנימיות ובתי ספר הפועלים תחת המנהל לחינוך התיישבותי, וזאת בהתאם לקול קורא של המנהל לחינוך התיישבותי, שאנו מקווים שיצא כמו בכל שנה, בתחילת שנת הלימודים תשפ"א.

התכנית נבנתה על ידי מרכז יעקב הרצוג, הפועל שנים רבות בקרב בני נוער בתחום התרבות היהודית – ישראלית. אנו מציעים מגוון רחב של תכנים המועברים באמצעות מתודות, לימוד חווייתי ויצירת שיח משמעותי בנושאי זהות.

 

בין המרצים:

התכנית מונחית על ידי מנחי נוער שעברו הכשרה מיוחדת, ותועבר בשיתוף פעולה עם צוות כפר הנוער, הפנימייה או בית הספר ובהתאמה לקבוצה או לכיתה.

אני מעוניין להירשם לקורס

'סימני דרך': זהות יהודית – ישראלית בכפרי הנוער