מועדון קריאה

ימי ראשון אחת לחודש בין השעות 10:15 – 11:45
"אין דבר יפה ללב מסיפור יפה, שאפילו עצוב הסיפור עד לשמים, הנפש הדואבת מעבירה את צערה מפני צערם של אנשי הסיפור, מתוך כך מסיעה היא דעתה מעצמה ומשכחת את צערה"

(ש"י עגנון, הדום וכסא, בתוך לפנים מן החומה)

מועדון קריאה פותח שנה נוספת של קריאה, לימוד ושיח, והשנה:

עגנון, חברים ויהודית

אחת לחודש נלמד בהנחיית יהודית בר ישע גרשוביץ סיפורים קצרים ונובלות של ש"י עגנון ושל אחרים.

תאריכי המפגשים:

  • 25.10 ז' בחשוון
  • 22.11 ו' בכסלו
  • 20.12 ה' בטבת
  • 17.1 ד' בשבט
  • 21.2 ט' באדר
  • 18.4 ו באייר
  • 23.5 י"ב בסיוון
  • 20.6 י' בתמוז

מחיר התכנית:

  • 400 ₪ לתכנית מלאה
  • 55 ₪ למפגש בודד

התכנית תתקיים במרכז יעקב הרצוג, תוך שמירה על מגבלות הקורונה.

בין המרצים:

יהודית בר ישע גרשוביץ

אני מעוניין להירשם לקורס

מועדון קריאה