לימודי ארץ ישראל: אנו נהיה הראשונים

ימי שני  13:00-08:30

“אנו נהיה הראשונים” – העלייה הראשונה ומושבותיה
לימוד מעמיק ורב תחומי על מושבות העלייה הראשונה: היסטוריה, אידיאולוגיה, גיאוגרפיה, חינוך, חברה ותרבות

9:30-8:30 “לרשת את הארץ” (יהושע א)
על מנהיגותו של יהושע, על חציית הירדן, כיבוש הארץ וראשית ההתיישבות – קריאה בספר יהושע.
11:15-9:45 “בבוקר לח בשנת תרל”ח” (יורם טהרלב)
כיצד נוצרו הביצות וכיצד יובשו? כיצד נלחם ד”ר הלל יפה במלריה? מה בין משפחות מויאל ושלוש המרוקאיות למושבות? מי שמע על המושבה עין זיתים? ומה קרה למושבות שלא שרדו?
על הברון ופקידיו, על עמדת צירי המושבות בפולמוס אוגנדה, על חלקן של המושבות במלחמת העולם הראשונה ובמלחמת העצמאות, ועל הרעיון לחידוש המושבות בשנות השמונים
מארבע ערי הקודש לעשרות מושבות – סיפור הצלחתם וקשייהם של חלוצי העלייה הראשונה.
13:00-11:30 “ארץ ציון וירושלים” (התקווה)
חינוך חלוצי עברי ותרבות חלוצית עברית.
פולמוס השמיטה, מסע הרבנים למושבות – ההוויה הדתית; השפה העברית, הזמר, ההמנון והדגל – התחיה הלאומית.
על אדריכלות ייחודית למושבות ועל דמויות מפתח מרשימות, בהן: אליעזר וחמדה בן יהודה, נפתלי הרץ אימבר, משפחת אהרונסון, ראובן לרר, ועוד.
בין המרצים: ד”ר אבי ששון, פרופ’ יהושע בן אריה, פרופ’ יוסי בן ארצי, ד”ר זאב זיוון, אורי אהלי, רותי מרשנסקי, עופר רגב, ד”ר אריה מורגנשטרן, ד”ר נח חיות, ד”ר גבי ברזלי, שרה עברון.

לתכנית מלאה לחצו כאן