הכשרת מנחי קבוצות

ימי שלישי  15:00-9:00

קורס להכשרת מנחי קבוצות, המדגיש עבודה בית מדרשית, מבית היוצר של מרכז יעקב הרצוג והמכללה האקדמית ספיר.
הכשרת מנחי קבוצות, המדגיש עבודה בית מדרשית ושימוש במקורות התרבות היהודית.
הקורס יקנה ידע, הבנה, כלים ומיומנויות בהנחיה בכלל, ובהנחיה של בתי מדרש לקהל מגוון, בפרט.
תכנית דו-שנתית המשלבת תיאוריה והתנסות חווייתית ומעשית.
הקורס מקנה תעודה מטעם המכללה האקדמית ספיר ומרכז יעקב הרצוג