בנחת – לעיצוב קהילות למידה קשובות

השתלמות מוסדית אשר מטרתה לחולל שינוי תרבותי בבתי הספר ולעצב בהם קהילות קשובות.

השתלמות צוות חדר מורים ליצירת קהילות קשובות
מטרותינו:
  • לחולל שינוי תרבותי בבתי הספר ולעצב בהם 'קהילות קשובות'. השינוי יתבטא בשפה, באקלים החברתי ובפדגוגיה, וישזור יחד את כל שדרות בית הספר, מההנהלה דרך צוות ההוראה ועד התלמידים וההורים.
  • להעניק לצוות בית הספר 'ארגז כלים' מתחום הנחיית קבוצות, שייושם בתחום החברתי והפדגוגי, בכיתה ובשאר מרחבי בית הספר.
  • לעודד, ברמת הכלל, יצירת קהילה לומדת, מכילה וערכית; ולחנך, ברמת הפרט, לעיצוב עמדות אישיות ברורות וסובלניות המבוססות על בירור והקשבה.
התכנית מורכבת מארבעה חלקים עיקריים:
א. האומץ להקשיב – תפיסת הקשבה לא רק כמחויבות של התלמיד כלפי המורה, אלא כאמצעי להיפתח אל העולם, ללמוד ולחוות. ההקשבה היא תנאי הכרחי ללמידה ולגיבוש עמדה. בשונה משמיעה, הקשבה דורשת מיומנות: נלמד הקשבה פעילה; נתרגל לשאול שאלות המבקשות להעמיק את ההיכרות עם הזולת; נלמד כיצד להסיר חסמי הקשבה.
ב. סוף מעשה במחשבה תחילה – נלמד להפריד בין אירוע לפרשנות, נציף את האפשרות לפרש אחרת את המציאות באופן המאפשר תגובה שונה.
ג. מקונפליקט לדילמה – נתרגל מעבר משפה של קונפליקט לשפה של דילמות. הדילמה היא כלי חינוכי חשוב בבית הספר. נתרגל בנייה של דילמות, תוך זיהוי דילמה אמיתית, שבה המורה פתוח לקבל לפחות שתי אפשריות.
ד. יחסי אובייקט סובייקט – לראות את הזולת – פעמים רבות אנו מתייחסים אל הזולת כאל אמצעי להשגת מטרה, ואיננו רואים אותו כסובייקט. תופעה זו חוסמת שיח ומונעת מפגש.  נלמד לזהות מקרים של החפצה, וכיצד להימנע מהם.