"אנחנו חלק מסיפור" – פרספקטיבות של זהות

ההשתלמות כוללת חמישה מפגשי תוכן, כל מפגש בן שש שעות.התאמת התכנים ובניית ההשתלמות ייעשו בשיתוף עם הצוות החינוכי בכל בית ספר, פנימייה וכפר נוער.

"אנחנו חלק מסיפור" – פרספקטיבות של זהות

השתלמות לצוותים חינוכיים וחדרי מורים

"כשיום עובר, הוא כבר איננו, מה נשאר ממנו?

רק סיפור, ותו לא.

אילו לא היו מספרים סיפורים וספרים לא היו נכתבים,

בני אדם היו חיים כמו חיות, רק בשביל היום.

אבל בסיפורים הזמן לא נעלם. גם לא האנשים והחיות.

עבור המספר והשומע, כל הברואים ממשיכים לחיות לנצח.

העבר עדיין הווה.

היום אנחנו חיים, אבל מחר, היום יהיה סיפור.

העולם כולו, כל האנושות, אינו אלא סיפור אחד ארוך".

יצחק בשביס זינגר, בתוך: נעם ומישאל ציון (עורכים) הלילה הזה, הגדה ישראלית, עמ' 60

"אנחנו חלק מסיפור" היא השתלמות לאנשי חינוך המזמינה את המשתתפים בה להתבונן בשאלות של זהות ושל תרבות יהודית – ישראלית, ולשאול את עצמם כיצד הן משפיעות על דרכי החינוך וההוראה שלהם.

בהשתלמות אנחנו מזמינים את המשתתפים לנוע בין תפקידם המקצועי כמחנכים לבין היותם חלק מהסיפור היהודי – ישראלי, ולברר שאלות ולבטים בנוגע למקומה של התרבות ותפקידה של הזהות הייחודית.

ההשתלמות מומלצת לאנשי חינוך שתלמידיהם בגיל ההתבגרות בכלל ובגיל מצוות בפרט, ואשר הם עצמם מלמדים או עוסקים בתכניות חינוכיות הקשורות לנושאים אלו. זוהי הזדמנות לברר שאלות אלו בינם לבין עצמם ובכך להעמיק את יכולתם ללמד ולדבר עם תלמידיהם על נושאים אלו.

ההשתלמות מותאמת לקבוצה המשתלמת:

נושאים עיקריים –

  • הסיפור שלנו – כיצד הסיפור האישי של המשתתפים משפיע עליהם והיכן הוא פוגש את הסיפור הלאומי של כולנו.
  • כיצד מספרים סיפור עם משמעות?
  • זהות וערכים – כיצד אנחנו מבינים את הזהות היהודית ־ ישראלית ומהם הערכים המובילים אותנו כבני אדם וכמחנכים.
  • מודלים חינוכיים לחיזוק זהות ושייכות (מודל אפר"ת וכדומה).

ההשתלמות תועבר דרך סדנאות, לימוד בחברותא של מקורות יהודיים וישראליים, שיח עמיתים, הרצאות ועוד.

ניתן לשלב גם מרצים אורחים או סיורים כגון:

  1. גלעד ויטל (מוזיקאי חבר בלהקת "שוטי הנבואה") – מסע מוזיקלי וטקסטואלי מהשורשים להווה ובחזרה.
  2. עדי שניר (יוצאת בשאלה מרקע חרדי) – סיפור של שבירה ותיקון בזהות ובתרבות
  3. סיור לבית התפוצות

ועוד.

********

ההשתלמות נבנתה על ידי מרכז יעקב הרצוג, הפועל שנים רבות בקרב בני נוער וצוותים חינוכיים בתחום התרבות היהודית – ישראלית. אנו מציעים מגוון רחב של תכנים המועברים באמצעות מתודות, לימוד חווייתי ויצירת שיח משמעותי בנושאי זהות.

 

 

בין המרצים:

ההשתלמות מונחית על ידי צוות התוכן של מרכז יעקב הרצוג, והיא תועבר תוך שיתוף פעולה עם צוות כפר הנוער, הפנימייה ובית הספר ובהתאמה למאפייניו.

אני מעוניין להירשם לקורס

"אנחנו חלק מסיפור" – פרספקטיבות של זהות