תקנון תשלומים והחזרים תש"פ

תקנון זה נועד להסדיר שאלות שונות שעלו בעבר בנוגע לתשלומים חלקיים, החזרים וזיכויים בתוכניות השונות של מרכז הרצוג.

א. תשלומים והנחות לתכניות שנתיות:

 1. שכר הלימוד לקורסים השונים נקבע בכל שנה על ידי צוות המרכז עבור כל אחת מהתוכניות בהתאם לשיקולים שונים.
 2. דמי ההרשמה הינם 10% מעלות הקורס המלאה. דמי ההרשמה לא יוחזרו במידה ותבוטל ההרשמה.
 3. הנחות לתכניות: לימודי א”י (לא כולל סיורים), סדרות איכות, מנחת שלישי, עם בעקבות גורלו, ניתנות במקרים הבאים:
  – הרשמה מוקדמת עד 26.9.19 (עבור שנת הלימודים תש”פ) תזכה ב – 5% הנחה (לא כולל תשלום על סיורים).
  – בנוסף, באחד המקרים הבאים יהיו הנרשמים זכאים להנחה נוספת של 10%: גמלאים, חברי קיבוץ, אחד משני בני זוג שנרשמים לתכניות הנ”ל. אין כפל הנחות.
 4. לומדים ותיקים המצרפים לומד/ת חדש/ה לאחת התכניות, זכאים להנחה נוספת של 100 ₪.
 5. לא יינתנו הנחות לתכניות מסובסדות או לתוכניות שעלותן לא עולה על סך של 1,000 ₪.

ב. כניסה חד פעמית ותשלומים חלקיים:

 1. אנחנו מעודדים לומדים שמעוניינים להגיע למפגש הכרות להצטרף למפגש אחד ללא תשלום בתיאום מראש בלבד.
 2. לומדים או אורחים המעוניינים להצטרף למפגש חד פעמי ישלמו בין 35  – 45 ₪ עבור שיעור של שעתיים אקדמיות ו-  50 – 70  ₪ עבור שיעור של שלוש שעות אקדמיות (בהתאם למחיר ההתחלתי ולאופי התכנית). במידה ויגיעו למספר הרצאות, ישלמו סכום זה כפול מספר ההרצאות.
 3. לומדים שמצטרפים לתכנית לאחר שהחלה ישלמו את הסכום היחסי של שכר הלימוד של התכנית המדוברת בתוספת 20%.

ג. ביטול לימודים והחזרים:

 1. ביטול לימודים עד חודש מתחילת שנת הלימודים יזכה את המבטלים בזיכוי עבור שכר הלימוד בניכוי מספר השיעורים שנלמדו.
 2. ביטול לימודים עד סוף הסמסטר הראשון תזכה את המבטלים בזיכוי עבור שכר הלימוד של הסמסטר השני.
 3. לא יינתן זיכוי עבור ביטול לימודים לאחר תחילת הסמסטר השני.
 4. משתתפים ששלמו עבור אירועים חד פעמיים ולא הגיעו לאירוע יקבלו זיכוי לשימוש עתידי ובתנאי שהודיע מראש לפני האירוע.
 5. בכל המקרים יינתןזיכוי לשימוש עתידי בכל תכניות הרצוג ולא יוחזר כסף מזומן, למעט במקרים חריגים ובהתאם להחלטה פרטנית של הנהלת המרכז.

ד. טיולים:

 1. התשלום עבור הטיולים בתכנית טיולי א”י יהיה תשלום מלא ללא הנחות.
 2. לא יינתנו החזרים עבור אי השתתפות בטיולים. על המטיילים שאינם יכולים להשתתף באחד הטיולים למצוא לעצמם מחליפים שישלמו להם ישירות את הסכום היחסי של הטיולים (ראו להלן), המטיילים רשאים לסכם עם המחליפים על סכום התשלום ומרכז הרצוג אינו צד בעניין.
 3. בכל זאת וכדי להקל על חישוב העלויות, להלן הסכומים המומלצים עבור הטיולים:
  – 200 ₪ ליום טיול בודד.
  מטיילים שבטלו את השתתפותם בטיול בן היומיים  יהיו זכאים להחזר כספי של סכומי האירוח (לינה וארוחות) במידה ואלו לא ניגבו ממרכז הרצוג.
 4. מטיילים שיצטרפו לטיולים בודדים ללא החלפה של המטיילים הקבועים ישלמו למרכז הרצוג עבור כל טיול על פי המחירון הנ”ל.
 5. הנרשמים לטיול והטיול נדחה מהתאריך המקורי והם אינם יכולים להשתתף במועד החדש – יקבלו זיכוי על התשלום ששילמו על טיול
 6. נרשמים לטיול שבוטל על ידי צוות המרכז מכל סיבה שהיא יקבלו החזר כספי על התשלום.