תקנון תשלומים, הנחות והחזרים תשפא, בצל מגפת הקורונה

תקנון זה נועד להסדיר שאלות שונות שעלו בעבר בנוגע לתשלומים חלקיים, החזרים וזיכויים בתוכניות השונות של מרכז הרצוג.

 1. שכר הלימוד לקורסים השונים נקבע בכל שנה על ידי צוות המרכז עבור כל אחת מהתוכניות בהתאם לשיקולים שונים.
 2. הרשמה היא על בסיס מקום פנוי, בשל הגבלות הקורונה, האולם יהיה בתפוצה של 75% בלבד.
 3. דמי הרשמה הם 10% מעלות הקורס, והם מבטיחים את מקומכם בקורסים. דמי ההרשמה לא מוחזרים במקרה של ביטול לימודים (למעט במקרים הנובעים ממגפת הקורונה, ראו להלן, סעיף 9).
 1. הנחה של 10% תינתן לגמלאים הנרשמים לקורסים מלאים או לתוכניות חלקיות שמחירן מעל ל – 1,000 ₪
 2. לומדים שיצרפו לומדים חדשים לקורסים, יזכו בהנחה נוספת של 100 ₪ על כל מצטרפ/ת (חדשים – שלא למדו במרכז הרצוג לפחות שלוש שנים)
 3. בכפוף להנחיות ולהתפתחויות מגפת הקורונה, ייתכן ויוחלט לפתוח את שנת הלימודים בזום, במידה וכך השיעורים יקוצרו לאורך של כ -50 דקות בהתאם לנוחות של המדיה אינטרנטית.
 4. במקרה זה יופחת מחיר הקורסים הפרונטליים ב – 30%  (הפחתת המחיר תהיה יחסית לפי מספר השיעורים שינתנו ב'זום' ולא באולם בהרצוג, בהתאם להתפתחויות). במקרה זה הכניסה למרחב הקורס ב'זום' תתאפשר רק ללומדים רשומים.
 5. הקורס 'מבט לשבת' יתקיים השנה בפעם הראשונה בזום (מלכתחילה), ויהיה פתוח למשלמים לקורס זה. הכניסה למרחב הזום של הקורס תתאפשר רק על פי שמות המשתתפים הרשומים.
 6. במידה ויהיו שינויים בדרכי ההוראה של הקורס, בכפוף להנחיות ולהתפתחויות של מגפת הקורונה (מעבר לזום וכדו'), נאפשר למי שיסדירו תשלום מלא עד ה- 30 בספטמבר לקבל החזר מלא, במידה ויחליטו לבטל את השתתפותם בקורס. דבר זה נכון גם במידה וההחלטה על ביטול לימודים נובעת ממניעים אישיים הקשורים במגפת הקורונה ו\או למי שיבטל לימודים מסיבות בריאותיות בלבד (מקרים מיוחדים ידונו לגופם).
 7. לומדים שנרשמו החל מה- 1 לאוקטובר ויבטלו לימודים עד שבועיים מתחילתם, יקבלו את כספם בהפחתה של 10% מעלות הקורס (המלאה)
 8. שימו לב! בשל ההנחיות וההגבלות הנובעים ממגפת הקורונה – לא יוגשו עוגיות בהפסקות הלימודים. שתיה חמה תוגש, תוך הקפדה על הזהירות הנדרשת.

ב. כניסה חד פעמית ותשלומים חלקיים:

 1. אנחנו מעודדים לומדים שמעוניינים להגיע למפגש הכרות להצטרף למפגש אחד ללא תשלום בתיאום מראש בלבד.
 2. לומדים או אורחים המעוניינים להצטרף למפגש חד פעמי ישלמו בין 50 ₪ עבור שיעור של שעתיים אקדמיות ו-  85  ₪ עבור שיעור של שלוש שעות אקדמיות (בהתאם למחיר ההתחלתי ולאופי התכנית). במידה ויגיעו למספר הרצאות, ישלמו סכום זה כפול מספר ההרצאות.
 3. לומדים שמצטרפים לתכנית לאחר שהחלה ישלמו את הסכום היחסי של שכר הלימוד של התכנית המדוברת בתוספת 20%.

ג. ביטול לימודים והחזרים:
ביטול בצל הקורונה:

 1. במידה ויהיו שינויים בדרכי ההוראה של הקורס, בכפוף להנחיות ולהתפתחויות של מגפת הקורונה (מעבר לזום וכדו'), נאפשר למי שיסדירו תשלום מלא עד ה- 30 בספטמבר לקבל החזר מלא, במידה ויחליטו לבטל את השתתפותם בקורס. דבר זה נכון גם במידה וההחלטה על ביטול לימודים נובעת ממניעים אישיים הקשורים במגפת הקורונה ו\או למי שיבטל לימודים מסיבות בריאותיות בלבד (מקרים מיוחדים ידונו לגופם).
 2. לומדים שנרשמו החל מה- 1 לאוקטובר ויבטלו לימודים עד שבועיים מתחילתם, יקבלו את כספם בהפחתה של 10% מעלות הקורס (המלאה)

ביטול בימי שגרה:

 1. ביטול לימודים עד חודש מתחילת שנת הלימודים יזכה את המבטלים בזיכוי עבור שכר הלימוד בניכוי מספר השיעורים שנלמדו.
 2. ביטול לימודים עד סוף הסמסטר הראשון תזכה את המבטלים בזיכוי עבור שכר הלימוד של הסמסטר השני.
 3. לא יינתן זיכוי עבור ביטול לימודים לאחר תחילת הסמסטר השני.
 4. משתתפים ששלמו עבור אירועים חד פעמיים ולא הגיעו לאירוע יקבלו זיכוי לשימוש עתידי ובתנאי שהודיע מראש לפני האירוע.
 5. בכל המקרים יינתן זיכוי לשימוש עתידי בכל תכניות הרצוג ולא יוחזר כסף מזומן, למעט במקרים חריגים ובהתאם להחלטה פרטנית של הנהלת המרכז.

ד. טיולים:

 1. התשלום עבור הטיולים בתכנית טיולי א”י יהיה תשלום מלא ללא הנחות.
 2. לא יינתנו החזרים עבור אי השתתפות בטיולים. על המטיילים שאינם יכולים להשתתף באחד הטיולים למצוא לעצמם מחליפים שישלמו להם ישירות את הסכום היחסי של הטיולים (ראו להלן), המטיילים רשאים לסכם עם המחליפים על סכום התשלום ומרכז הרצוג אינו צד בעניין.
 3. בכל זאת וכדי להקל על חישוב העלויות, להלן הסכומים המומלצים עבור הטיולים:
  – 220 ₪ ליום טיול בודד, 900 ₪ לטיול בן יומיים.
  מטיילים שבטלו את השתתפותם בטיול בן היומיים  יהיו זכאים להחזר כספי של סכומי האירוח (לינה וארוחות) במידה ומרכז הרצוג טרם שילם סכומים אלו למקום האירוח.
 4. מטיילים שיצטרפו לטיולים בודדים ללא החלפה של המטיילים הקבועים ישלמו למרכז הרצוג עבור כל טיול על פי המחירון הנ”ל.
 5. הנרשמים לטיול והטיול נדחה מהתאריך המקורי והם אינם יכולים להשתתף במועד החדש – יקבלו זיכוי על התשלום ששילמו על טיול
 6. נרשמים לטיול שבוטל על ידי צוות המרכז מכל סיבה שהיא יקבלו החזר כספי על התשלום.