תוכניות סוכני שינוי

 

 

אגף סוכני שינוי בהרצוג מבקש להפגיש בין בעלי זהויות שונות ולתרגם את השיח המכיל והמחבר ביניהם לעשייה חברתית