למה קהילה?

אלוהים מכיר אותנו לא באופן אבסטרקטי אלא אישי ואינטימי. הוא מראה לנו את פניו, מעריך אותנו כפרטים. הוא יודע את שמנו. אין מקור גדול יותר לשלום – שלווה של נשמה – מזה, מהידיעה שאנו ידועים, מכירים ומוכרים […] קהילה היא הביטוי האנושי של האהבה האלוהית. זהו המקום שבו אני מוערך פשוט בשל מי שאני, האופן שבו אני חי ומה שאני נותן לאחרים. זהו המקום שבו יודעים את שמי (הרב יונתן זקס)

 

בשנים האחרונות עולה יותר ויותר הצורך של רבים להיות שייכים לקהילה ממשית או וירטואלית, לחוש שהם חלק ממשהו גדול ולקבל תחושת משמעות ושותפות. ימי הקורונה העמיקו צורך זה, שכן מי שהיה חלק מקהילה בימי הסגר והבידוד, זכה לתמיכה ממשית ורגשית מחברי קהילתו וסבל פחות מבדידות.

מרכז יעקב הרצוג מבקש להציע חיבור בין קהילתיות לבין תרבות יהודית־ישראלית. בעשרות השנים האחרונות הפכה התרבות היהודית בישראל לאתר של מחלוקת ופירוד, והמורשת העתיקה קיבלה יחס של ניכור ואדישות של רבים בחברה הישראלית. ואולם, אנו מאמינים כי התרבות היהודית יכולה להפוך למרכז המשותף והמאחד שלנו, במישור הלאומי ובמישור הקהילתי.

החיבור אל התרבות היהודית־ישראלית יכול לשמש כמקור לחוסן חברתי על ידי הפיכתה למרכז חי ותוסס של חיי הקהילה. במהותה, התרבות היהודית היא תרבות של קהילה – המועדים, טקסי החיים, מצוות שבין אדם לחברו ועוד, כולם היו חלק בלתי נפרד מחיי הקהילה היהודית בתפוצות השונות, אשר שמרו על הזהות ועל תחושת החברות והערבות ההדדית מאז ומעולם. קהילות ישראליות עכשוויות שיאמצו לחיקן את הערכים הבאים לידי ביטוי בטקסים ובספרים, יכולות להרוויח עומק, שפה משותפת ותחושת שייכות לדורות הקודמים ולמגוון האנושי בתוכן.

התרבות היהודית היא תרבות של ריבוי דעות ופרשנויות, ואין רק דרך אחת לחיות חיים יהודיים עשירים. אנחנו מבקשים לעודד קהילות וחבריהן להכיר את התרבות היהודית המשותפת לנו בדרכים חווייתיות, לקבל השראה מהמסורת העתיקה למצוא בה את הפרשנות המתאימה לחייהם, ולחוש בה בני בית.

מרכז יעקב הרצוג פועל במשך שנים רבות בשדה היהדות הישראלית, בעיקר בדרום הארץ. אנו מזמינים אנשי קהילות מקומיות להיעזר בתוכניות השונות שאנו מציעים, בתכנים ובהכשרות, כדי לחזק את קהילותיהם ולהוביל לפריחה יהודית־ישראלית ביישוביהם וברחבי הארץ.

התוכניות שלנו

רשות רבים
קהילה