יחידים

אנחנו פועלים בשיתוף פעולה עם עמותת 'יוצרים זכרון', כדי לפתח ולקיים אירועים העוסקים בשאלות של זהות אישית וחיבורה המורכב לסיפור הגדול של העם היהודי.

 

אנחנו נמשיך לפתח אירועי זכרון מסוג זה, ואף פתוחים להזמנות ולשיתופי פעולה רלוונטיים.

מעוניינים באירוע זכרון? כתבו לנו