בתי מדרש

'בית מדרש' הוא פורמט יהודי עתיק, המבסס את הלימוד על שיחה פעילה בין שני לומדים או יותר,  המנהלים דיאלוג עם הטקסט הנלמד ובינם לבין עצמם. בית המדרש במהותו מעודד מחלוקת, ריבוי דעות, מחשבה יצירתית ופתוחה, חיבור בין טקסטים שונים וביניהם לבין הלומדים, ועוד.

'בית המדרש הישראלי' מבקש לקחת פורמט זה אל החברה הישראלית, ולהזמין לומדים ולומדות מרקעים שונים, מקהילות שונות ובגילאים שונים, לחבור יחד לקהילת לימוד. השיחה המשותפת מעודדת ריבוי דעות ומחשבות, מרחיבה את מגוון הפרשנויות לטקסטים עתיקים וחדשים, ומציעה משמעויות עכשוויות לערכים ולרעיונות עתיקים.

בית המדרש יוצר חיבור מעמיק בין הלומדים לבין עצמם ובינם לבין המקורות העתיקים, והופך את הקבוצה לקהילה לומדת המחוברת בקשרי עומק.

למרכז יעקב הרצוג ניסיון ארוך שנים בקיום מגוון רחב של בתי מדרש.

בשנת תשפ"ב, יתקיימו בתי המדרש הבאים:

הספרים שנשארו בחוץ

חשמונאים א

לומדות

בית מדרש לנשות הנגב המערבי